Xin chào!

Z-Library là một trong số những thư viện trực tuyến lớn nhất thế giới. Chúng tôi hướng tới việc đưa việc tiếp cận văn học tới mọi người. Ngày nay,Z-Library chứa hơn 8,533,000 sách và 84,837,000 báo Các máy chủ Z-Library được đặt trên toàn thế giới: ở Mỹ, Nga, Đức, Phần Lan, Malaysia và Luxemburg. Dung lượng dữ liệu được lưu trữ hiện nay là hơn 220 TB! Mỗi tháng, có hàng triệu người sử dụng Z-Library với nhu cầu của mình, nghĩa là chúng tôi đang đi đúng hướng! Nhưng nếu không có hỗ trợ của bạn, chúng tôi không thể đạt được những mục tiêu đã đặt ra.

Only thanks to your support over the past six months, we've made many improvements such as book rating, new category system, new book covers, book requests search, one-click download, most popular books in your language, updated category filter, terms search, Telegram bot and much more. Also, we have refreshed/updated some of our major pages: download history, user’s profile, book requests, your favorites and new blog page. Sự hỗ trợ tích cực của cách bạn mang lại sức mạnh cho nhóm chúng tôi và cổ vũ chúng tôi lao động. Mỗi dollar quyên góp được đối với chúng tôi không chỉ là tiền mà còn là bằng chứng rằng dự án của chúng tôi thực sự cần thiết với bạn!

Z-Library đây là dự án phi lợi nhuân thực hiện theo kinh phí của những người sáng lập và sự hỗ trợ của bạn. Hôm nay (September, 15th), như trong tháng 3 và tháng 9 hàng nằm, chúng tôi thực hiện tăng quỹ để thực hiện vận hành và phát triển. Chúng tôi rát biết ơn cho mỗi dollar được quyên góp.

Trân trọng,
Z-Library quản trị

Những người quyên góp gần đây

$1
cc
24 September 2021, 05:27
$1
Lawkin
24 September 2021, 05:27
$5
Anonymous
24 September 2021, 05:27
$5
ANNA
24 September 2021, 05:27
$5
alexie
24 September 2021, 05:26
$1
Smirk
24 September 2021, 05:26
$10
xulitang008
24 September 2021, 05:25
$10
janice
24 September 2021, 05:25
$10
Anonymous
24 September 2021, 05:25
$1
LYYY
24 September 2021, 05:24
$2
smxrfx
24 September 2021, 05:24
$1
xiao
24 September 2021, 05:23
$5
ADEILDO
24 September 2021, 05:23
$1
Anonymous
24 September 2021, 05:23
$1
wwweee
24 September 2021, 05:22
$1
Han
24 September 2021, 05:22
$10
wuchubuyouyang
24 September 2021, 05:21
$1
Yan
24 September 2021, 05:21
$10
Faye
24 September 2021, 05:21
$6
Alfie
24 September 2021, 05:21
$5
Pamela99999
24 September 2021, 05:20
$2
Anonymous
24 September 2021, 05:20
$1
Agony1437
24 September 2021, 05:20
$1
是小朱呀!
24 September 2021, 05:20
$3
Anonymous
24 September 2021, 05:19
$5
黄仁杰
24 September 2021, 05:19
$2
chen
24 September 2021, 05:19
$5
Hughes73
24 September 2021, 05:19
$10
Teah
24 September 2021, 05:18
$2
Aaron
24 September 2021, 05:18
$2
IanObscura
24 September 2021, 05:18
$1
gigi
24 September 2021, 05:18
$40
Otherelse
24 September 2021, 05:18
$5
Anonymous
24 September 2021, 05:18
$10
Joy
24 September 2021, 05:18
$1
luoluoluo
24 September 2021, 05:18
$5
mls
24 September 2021, 05:18
$25
Adam
24 September 2021, 05:18
$10
MARIO
24 September 2021, 05:18
$1
Anonymous
24 September 2021, 05:16
$1
safa
24 September 2021, 05:16
$1
Estelle
24 September 2021, 05:16
$10
Sandra
24 September 2021, 05:15
$50
Sri
24 September 2021, 05:15
$1
小陈
24 September 2021, 05:15
$2
Momo
24 September 2021, 05:15
$20
cyystef
24 September 2021, 05:14
$15
Meg
24 September 2021, 05:14
$2
Maxer
24 September 2021, 05:14
$11
HaroldF
24 September 2021, 05:13
$1
きり
24 September 2021, 05:13
$5
大卫王lys
24 September 2021, 05:12
$25
Micheline
24 September 2021, 05:12
$10
Ferry
24 September 2021, 05:11
$5
24 September 2021, 05:11
$8
Rowena
24 September 2021, 05:11
$10
路过的矩阵
24 September 2021, 05:11
$1
Leejull
24 September 2021, 05:10
$5
kitedu
24 September 2021, 05:10
$2
msgtome
24 September 2021, 05:10
$1
qingtai
24 September 2021, 05:09
$10
VT
24 September 2021, 05:09
$10
Poneseven
24 September 2021, 05:09
$5
phoebe
24 September 2021, 05:09
$1
Echo
24 September 2021, 05:09
$5
alvin
24 September 2021, 05:08
$10
Beansmom
24 September 2021, 05:08
$10
John-David
24 September 2021, 05:07
$1
aurora
24 September 2021, 05:07
$1
Anonymous
24 September 2021, 05:06
$5
Harry
24 September 2021, 05:06
$5
Einstein
24 September 2021, 05:06
$10
Tim
24 September 2021, 05:06
$1
Mia
24 September 2021, 05:06
$35
mak54
24 September 2021, 05:06
$10
Luis
24 September 2021, 05:06
$2
dssdss
24 September 2021, 05:05
$10
Floriselda
24 September 2021, 05:05
$2
Xi
24 September 2021, 05:05
$5
yaya
24 September 2021, 05:05
$1
萍儿
24 September 2021, 05:05
$10
Anonymous
24 September 2021, 05:05
$2
huanghehe
24 September 2021, 05:04
$1
郝好
24 September 2021, 05:04
$1
Wang
24 September 2021, 05:04
$15
Anonymous
24 September 2021, 05:04
$1
yzjnudt
24 September 2021, 05:03
$1
NCDSAO
24 September 2021, 05:03
$10
MiaL
24 September 2021, 05:02
$5
gingbowu
24 September 2021, 05:02
$5
qianxunjiang
24 September 2021, 05:02
$1
居里
24 September 2021, 05:02
$1
EMT
24 September 2021, 05:02
$1
Chauncey
24 September 2021, 05:01
$1
日落大道
24 September 2021, 05:00
$5
JuanFelix
24 September 2021, 04:59
$1
adjcjh
24 September 2021, 04:58
$1
Alu
24 September 2021, 04:58
$3
Chelsea501
24 September 2021, 04:57
$10
nikki
24 September 2021, 04:57

Những người quyên góp nhiều nhất

$298
Ramzes
18 September 2021, 20:08
$250
SarahRosettaStone
18 September 2021, 20:58
$201
bitsikka
15 September 2021, 19:14
$200
Margaret
18 September 2021, 15:09
$200
akuan5
15 September 2021, 17:16
$200
Dieu
18 September 2021, 04:06
$200
Anonymous
23 September 2021, 14:41
$179
UGPX
19 September 2021, 09:21
$179
allisnature
22 September 2021, 13:49
$169
Anonymous
23 September 2021, 18:09
$150
sicness0298
18 September 2021, 01:25
$150
Anonymous
20 September 2021, 02:39
$150
TULKU
15 September 2021, 16:00
$150
evie
19 September 2021, 17:46
$119
stdavinus
19 September 2021, 17:23
$115
Curt
22 September 2021, 18:00
$111
Anonymous
20 September 2021, 02:35
$110
Chuck
16 September 2021, 20:12
$101
PDW
19 September 2021, 22:37
$101
Nonentity
16 September 2021, 23:29
$101
Reginald
16 September 2021, 11:22
$100
r0b
15 September 2021, 19:24
$100
Niles
17 September 2021, 08:22
$100
Marianne
19 September 2021, 23:44
$100
Michelangelo
22 September 2021, 21:23
$100
Steve
23 September 2021, 09:49
$100
uncleken
16 September 2021, 15:55
$100
杨树嘻嘻
15 September 2021, 04:22
$100
Anonymous
16 September 2021, 15:57
$100
Anonymous
18 September 2021, 03:05
$100
Ken
21 September 2021, 21:40
$100
luislope
18 September 2021, 01:28
$100
stephen
20 September 2021, 04:17
$100
Herbie
20 September 2021, 21:30
$100
Soh1973
18 September 2021, 04:22
$100
Anonymous
15 September 2021, 04:28
$100
jxu
18 September 2021, 04:22
$100
rusol
18 September 2021, 01:38
$100
jake
17 September 2021, 00:18
$100
Anonymous
14 September 2021, 23:02
$100
Alfred
23 September 2021, 08:35
$100
ConstantReader
17 September 2021, 20:34
$100
MAC
22 September 2021, 12:37
$100
lys
17 September 2021, 02:21
$100
Andrea
16 September 2021, 20:57
$100
Michael
18 September 2021, 04:29
$100
Barbara
17 September 2021, 16:22
$100
Cal
14 September 2021, 21:08
$100
lisabu
17 September 2021, 05:37
$100
Anonymous
15 September 2021, 18:28
$100
Anonymous
15 September 2021, 01:49
$100
rich
16 September 2021, 12:00
$100
朱晓
17 September 2021, 22:20
$100
tban
16 September 2021, 19:48
$100
Joe
16 September 2021, 18:40
$100
pseudozenon
17 September 2021, 09:58
$100
Laurie
17 September 2021, 18:29
$100
Elaine
21 September 2021, 17:38
$100
SirCoco
23 September 2021, 16:52
$100
Test
17 September 2021, 20:51
$100
ChR
18 September 2021, 11:31
$100
Ruth
20 September 2021, 03:20
$100
Anonymous
22 September 2021, 18:55
$100
cache
22 September 2021, 04:31
$100
Cordeiro
20 September 2021, 12:42
$100
emming
22 September 2021, 04:33
$100
qfbj
22 September 2021, 04:34
$100
jf
17 September 2021, 04:56
$100
qfjobs
22 September 2021, 04:35
$100
Anonymous
16 September 2021, 18:55
$100
ufsh786g_cef.
22 September 2021, 20:43
$100
Anonymous
16 September 2021, 18:56
$100
Sally
19 September 2021, 19:17
$100
Anonymous
18 September 2021, 00:44
$100
Kersti
20 September 2021, 20:40
$100
Rosina
20 September 2021, 14:45
$100
Claire
17 September 2021, 14:43
$100
onlyme
16 September 2021, 06:33
$100
Colleen
18 September 2021, 09:33
$100
onlyme
16 September 2021, 06:35
$100
rrgintl
21 September 2021, 19:25
$100
Hector
20 September 2021, 17:36
$100
Anonymous
16 September 2021, 06:37
$100
Max77
16 September 2021, 23:41
$100
triplej
21 September 2021, 17:01
$80
Rose
18 September 2021, 08:28
$80
hanna
16 September 2021, 04:52
$80
MER
17 September 2021, 15:44
$75
Bill
23 September 2021, 06:26
$75
jtellez
20 September 2021, 11:42
$75
susan
15 September 2021, 06:53
$75
Anonymous
15 September 2021, 17:00
$75
Eka
16 September 2021, 19:32
$75
lousysusan
16 September 2021, 19:44
$75
Peter
16 September 2021, 16:24
$75
Rossana
15 September 2021, 23:26
$75
Jaimee
21 September 2021, 01:26
$75
Ai
18 September 2021, 00:42
$75
Anonymous
22 September 2021, 19:14
$75
jose
16 September 2021, 20:24