Trang chủ Encyclopedia of Spirits: The Ultimate Guide to the Magic of Fairies, Genies, Demons, Ghosts, Gods &..

Encyclopedia of Spirits: The Ultimate Guide to the Magic of Fairies, Genies, Demons, Ghosts, Gods & Goddesses

Enter the World of Spirits! The Encyclopedia of Spirits is a
comprehensive and entertaining A to Z of spirits from around this world
and the next. Within these pages meet love goddesses and disease demons,
guardians of children and guardians of cadavers. Discover Celtic
goddesses and goddesses of the Kabbalah, female Buddhas, African Powers,
Dragon Ladies, White Ladies, Black Madonnas, the Green Man, the Green
Fairy, lots and lots of ghosts, djinn, mermaids, fairies, and more. From
the beneficent to the mischievous, working with these spirits can bring
good fortune, lasting love, health, fertility, revenge, and relief.
Discover: The true identities of over one thousand spirits (as well as
their likes and dislikes) How to communicate with specific spirits for
your own benefit How to recognize these spirits when they manifest
themselves The mythological and historical even
Năm:
2010
Nhà xuát bản:
HarperCollins
Ngôn ngữ:
english
Trang:
1302
ISBN 10:
0061350249
ISBN 13:
9780061350245
File:
EPUB, 3,17 MB
Tải vè (epub, 3,17 MB)

Có thể bạn quan tâm Powered by Rec2Me

 

Từ khóa thường sử dụng nhất

 
 
junaedi
Encyclopedia of Spirits: The Ultimate Guide to the Magic of Fairies, Genies, Demons, Ghosts, Gods & Goddesses
21 August 2020 (08:24) 
junaedi
Encyclopedia of Spirits: The Ultimate Guide to the Magic of Fairies, Genies, Demons, Ghosts, Gods & Goddesses
24 October 2020 (09:09) 
eweew ewewwe
dfdfdfddfdffdfdfddddddddddddddddddddddddddddd
15 January 2021 (07:52) 
Bạn có thể để lại bình luận về cuốn sách và chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Những người đọc khác luôn thấy hứng thú với ý kiến của bạn về quyueenr sách bạn đã đọc. Dù bạn có yêu sách hay không, nếu bạn chia sẻ suy nghĩ chân thành và chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy cuốn sách phù hợp với họ.